Εκλογές του Συλλόγου μας

Ψήφισαν 33

Έγκυρα 32

Άκυρα 1

Εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας

Ρουκουνάκη Κρυστάλλω

Τζωρτζακάκης Σταύρος

Αγγελογιαννάκη Ευαγγελία

Κουκουλάκης Κων/νος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Πατάκης Νικόλαος

Χυντιράκης Εμμανουήλ

Βαρταλα Ευαγγελία