Φωτογραφίες από το σεμινάριο εργατικών 02/2019

Φωτογραφίες από το σεμινάριο εργατικών που πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες στις 11/02/2019 με το κ. Εμμανουήλ Αμαργιωτάκη.