Σεμινάριο: Ειδικά θέματα προσδιορισμού Φορολογίας Εισοδήματος 2020 & Θέματα COVID