Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα Φορολογικών Ελέγχων-Πλατφόρμα MyData 08-10-2020