Σεμινάριο Εργασίες Τέλους Χρήσης – Φορολογίας 13-02-2020