Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΟΦΕΕ οι αντιπρόσωποι του συλλόγου μας

Στην ετήσια γενική συνέλευση της ΠΟΦΕΕ συμμετείχαν και φέτος οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του συλλόγου μας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου της ΠΟΦΕΕ.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Ενώσεων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια ιστορίας και αποτελεί την κυρίαρχη και μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Βασίλης Καμπάνης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του Διοικητικού Απολογισμού, «σήμερα, 25 χρόνια μετά, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική και «στεντόρεια» φωνή του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών και μάλιστα εκπληρώνει με επιτυχία τους παραπάνω σκοπούς της σε μία περίοδο, που κυοφορούνται ή ήδη συντελούνται, πολύ μεγάλες αλλαγές για το επάγγελμα μας, οι οποίες βέβαια έχουν ήδη φανεί πως θα συμβούν, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καλύπτει πλέον στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όλους τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς της χώρας, καθώς καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια να ενταχθούν στην δύναμή μας και όσοι εναπομείναντες σύλλογοι είχαν παραμείνει εκτός. Η Ομοσπονδία δίνει έμφαση και στην νεολαία, καθώς με απόφασή του το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, προσπαθεί να οργανώσει τους νέους συναδέλφους, ένα «φυτώριο» για το αύριο, καλώντας αντιπροσώπους τους να παραβρίσκονται στην Γενική μας Συνέλευση. Λίγες ημέρες πριν διοργανώθηκε στην Καβάλα η 1η συνάντηση νεολαίας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με εξαιρετική επιτυχία. Με την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων μελών φτάσαμε ήδη τις 49 Ενώσεις σε όλη την Ελλάδα» τόνισε ο κ. Καμπάνης.

Ειδικότερα, την πρώτη ημέρα της γενικής συνέλευσης (Παρασκευή 29 Νοεμβρίου), οι εργασίες της άνοιξαν με μία ιστορική αναδρομή στο επάγγελμα του λογιστή από τον κ. Κώστα Νιφορόπουλο.

Κατόπιν, έγινε παρουσίαση και συζήτηση για τα ηλεκτρονικά βιβλία από το στέλεχος της ΑΑΔΕ κ. Αντώνη Ντίνο και αναγνώστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Βασίλη Καμπάνη.

Την δεύτερη ημέρα της συνέλευσης (Σάββατο 30 Νοεμβρίου) έγινε ανάγνωση του Οικονομικού Απολογισμού από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Παύλο Μπαριτάκη και ερωτήσεις/απαντήσεις από τους Αντιπροσώπους, ενώ στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από τους αντιπροσώπους στην συνέλευση για τα ηλεκτρονικά βιβλία και για τον Διοικητικό/Οικονομικό Απολογισμό. Έπειτα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες επί των ψηφισμάτων που κατέθεσαν οι Αντιπρόσωποι και ψήφιση αυτών, καθώς και ψηφοφορία για έγκριση ή μη του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν τα ακόλουθα:

Για τον Διοικητικό Απολογισμό: 149 ΝΑΙ, 49 ΟΧΙ και 7 ΛΕΥΚΑ.

Για τον Οικονομικό Απολογισμό: 154 ΝΑΙ, 48 ΟΧΙ και 3 ΛΕΥΚΑ.

Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης

Τα ψηφίσματα που κατόπιν ισάριθμων ψηφοφοριών εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

…………………………

1ο Ψήφισμα – Εγκρίθηκε ομόφωνα

(0 κατά / 7 λευκά)

Η διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων απαιτεί τη συνδρομή και τη θεσμική διαπίστευση του κατά νόμο αδειούχου Λογιστή/Φοροτεχνικού, όπως συμβαίνει για όλες τις δηλωτικές φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, που προβλέπουν οι κατά περίπτωση διατάξεις (Ν. 2873/2000, άρθρο 38, Ν. 2515/1997, Ν. 3842/2010, Ν. 4308/2014Π.Δ. 340/1998, κλπ).

Προς τούτο παραθέτουμε το άρθρο 30 με ενσωμάτωση παραγράφου 2 και προσθήκη στην παρ. 3 (μπλε χρώμα) και για την σύννομη και νομοτεχνική τεκμηρίωση ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό – αιτιολογική εισαγωγή, με τις παραπάνω αλλά και άλλες παράλληλες διατάξεις νόμων με αντίστοιχη συνάφεια και βαρύτητα.

Ι. Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν/Σ

Άρθρο 30
Προσθήκη άρθρου 15 Α στον ΚΦΔ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

1. Μετά το άρθρο 15 του ν.4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 15 Α, ως εξής:
«Άρθρο 15 Α
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους
1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
2. Η οριστικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, πραγματοποιείται υποχρεωτικά διαμέσου λογιστή-φοροτεχνικού που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο για την τήρηση των λογιστικών αρχείων-βιβλίων, όσο και για την εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1, κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ.1, καθώς και της αυθεντικότητας των εξουσιοδοτημένων από αυτές λογιστών-φοροτεχνικών μέσω της θεσμοθετημένης ψηφιακής υπογραφής και των προσωπικών κωδικών πρόσβασης αυτών».

ΙΙ. Σύντομο ιστορικό – αιτιολογική εισαγωγή, σχετικές διατάξεις νόμων και διατάξεις με αντίστοιχη βαρύτητα

Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο νομοθετικών κανόνων που εφαρμόζονται διαχρονικά στη χώρα μας αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού αναφορικά με την τήρηση των κείμενων φορολογικών διατάξεων. Η ορθή εφαρμογή εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας από τον λογιστή-φοροτεχνικό επηρεάζει σημαντικά τα δημοσιονομικά στοιχεία του τόπου μας και οδηγεί σταδιακά στη μείωση των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό πάντα με τις δράσεις της Διοίκησης που κλείνουν σιγά σιγά κάθε «παράθυρο» φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Το πλέγμα των νομικών διατάξεων, αλλά και της νομολογίας που έχει διαπλαστεί διαχρονικά έχουν σφυρηλατήσει την αγαστή συνεργασία μεταξύ των Λογιστών, και του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ενώ συνάμα έχουν βοηθήσει αποτελεσματικά στην επιτυχή μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή που όλοι γνωρίζουμε πόσο βοηθά τον τόπο γενικότερα.
Η νέα προσπάθεια της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων που αποτελεί μια τεράστια τομή όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, πρέπει να αναγκαστικά να θωρακιστεί ώστε να επιτύχει. Η πρόθεση των ιθυνόντων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της ορθής τήρησης της νομοθεσίας, της μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και της ενίσχυσης της διαφάνειας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος που θα έχει ορίζοντα δεκαετιών. Απαραίτητος αρωγός σ΄ αυτή την προσπάθεια είναι και ο Λογιστής -Φοροτεχνικός που λειτουργεί πάντα ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος, όντας καθ΄ ύλην αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή των εκάστοτε φορολογικών διατάξεων.
Η επιτυχής έκβαση του όλου εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στον νευραλγικό ρόλο του Λογιστή-Φοροτεχνικού που έχει όλα τα εφόδια, τη γνώση και την εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ενώ το πλήρως θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο (είδατε στη συνέχεια) άσκησης του επαγγέλματός του βοηθά στην εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών.
Η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων των οντοτήτων στην Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά διαμέσου εξουσιοδοτημένου για το λόγο αυτό Λογιστή-Φοροτεχνικού που ασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την επιτυχία της όλης προσπάθειας και τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας μέσω μάλιστα και της νομοθετημένης ψηφιακής υπογραφής.

ΙΙΙ. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και συγγενείς διατάξεις

Υπάρχει πλειάδα διατάξεων που υπαγορεύουν τη σύνδεσή τους με το (ενόψει) νομοθετικό καθεστώς που θα ρυθμίσει τα των ηλεκτρονικών βιβλίων και την αρμοδιότητα επί αυτών του Λογιστή – Φοροτεχνικού:

1ον άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 2873/2000
«Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία».

2ον Το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, καθορίζονται στο άρ. 2 του Π.Δ. 340/1998, ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών υπηρεσιών. Για την άσκηση του ως άνω επαγγέλματος είναι απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, το έργο των Λογιστών – Φοροτεχνικών συνίσταται:………..
1.……
2.……. Στην εποπτεία και την εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και στον έλεγχο της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
3.Στην ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
4.…..
5.Στην σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και στην επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.
6.……
7.……
Για την ορθή τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων (συν)υπογράφει τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν 2873/2000 (όπως αυτή διευκρινίστηκε στην ΠΟΛ.1070/2001 δηλώσεις καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3ον Κυρίαρχος στόχος του νομοθέτη σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για το άρθρο 17 του Ν.3842/2010
…. «για λόγους δημοσίου συμφέροντος στοχεύεται πέραν της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, και στο να καταστήσει τούς λογιστές υπεύθυνους, έναντι των πελατών τους και έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου».

Με τον Νόμο 3842/2010, (άρθρο 17, παρ. 6,7,8),ο δ καθιερώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικά κριτήρια στη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με κύρια προϋπόθεση την Πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και την θέση σε λειτουργία ψηφιακής υπογραφής

4ον Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 – ΕΛΠ:
Απαιτεί την έγκριση και την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας υποκείμενης στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητας και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή. Στόχος της διάταξης αυτής είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη της σχετικής ευθύνης.

5ον Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθ. Γνωμοδότησης 15/VI/12.1.2012:
Σύνταξη γνωμοδοτήσεως για τη «Διατήρηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ»

«25. Τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση κλάδου καθιστούν κατ’ αρχήν επωφελή και ουσιώδη την ύπαρξη συστήματος ελέγχου από το κράτος της επαγγελματικής επάρκειας των παρόχων των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει επιπτώσεις στους αποδέκτες αυτών,…………. Τυχόν πλημμέλεια του Λογιστή – φοροτεχνικού46……..».
«28. Συναφώς, το Ο.Ε.Ε.48 τονίζει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη του Λογιστή – φοροτεχνικού για την ορθή μεταφορά και αναμόρφωση των οικονομικών στοιχείων, τη συνυπευθυνότητά του στην αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και τη συμμετοχή του στο σύστημα προληπτικού φορολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με το Ο.Ε.Ε. η κατάργηση της αδειοδότησης θα οδηγήσει στη μείωση των φορολογικών εσόδων και στην αδυναμία είσπραξής τους.

6ον Υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 4174/2013, η οντότητα και εμμέσως ο Λογιστής – Φοροτεχνικός)
Να επιλέγει και τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα …………που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, …..καθώς η σύνταξη ανακριβών καταστάσεων, δηλώσεων και άλλων πληροφοριών επισύρει αφενός διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου ποινικές ευθύνες (κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις) για τον ίδιο προσωπικά.

7ον Ο Κώδικας Δεοντολογίας
Όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι εκ του Νόμου (Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών – ΦΕΚ Β’ 3314/24-12-2013) υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την ποιότητα και διαφάνεια των παρεχομένων υπηρεσιών τους, …….. Η παραβίαση της κείμενης φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας πλήττει το δημόσιο συμφέρον και επιφέρει πειθαρχικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ακόμα και για τον ίδιο λογιστή – φοροτεχνικό.

8ον άρθρο 67 παρ. 3 του Ν 4174/2013
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 3 του Ν 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015: «3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνεργός.»

9ον Άρθρο 66 παρ. 1 Ν 4174/2013
Υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 66 του Ν 4174/2013 τιμωρείται (δυνητικά) ……με ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης ο λογιστής φοροτεχνικός ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παρακάτω εγκλημάτων.

10ον Με τον Νόμο 3842/2010, (άρθρο 17, παρ. 6,7,8), καθιερώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος υποχρεωτικά κριτήρια στη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με κύρια προϋπόθεση την Πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

11ον Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ανάλογη διάταξη):
Στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου που είναι πολύ σημαντικές, ορισμένες ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, κ.λπ., πρέπει να ολοκληρώνονται μέσω μηχανικού ο οποίος είναι επιφορτισμένος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Δηλαδή, μόνο μηχανικός μπορεί να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες και μάλιστα με κυρώσεις αν δεν ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες.

ΙΙΙ. Συμπέρασμα επισημάνσεις

Εν όψει του ανωτέρου πλαισίου των προαναφερθεισών διατάξεων αναδεικνύεται ο σύγχρονος ρόλος και η αξιοποίηση του πιστοποιημένου Λογιστή-Φοροτεχνικού, ως θεματοφύλακα του μεγάλου αυτού εγχειρήματος που σύντομα θα υλοποιηθεί στη χώρα μας. Έχοντας πάντα ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που αποτελεί μια χρόνια πληγή και παθογένεια του συστήματος, ο πιστοποιημένος λογιστής-φοροτεχνικός είναι ο μόνος που μπορεί να συνδράμει στην ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, καθώς και στην επιτυχή έκβαση της ομολογουμένως εξαίρετης προσπάθειας των ιθυνόντων.
Μέσω των πιστοποιημένων λογιστών-φοροτεχνικών τεκμαίρεται η ασφάλεια εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και της ορθής διαβίβασης των δεδομένων. Επομένως, παρέλκει κάθε περαιτέρω αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τη θέσπιση στην επικείμενη νομοθέτηση (διάταξη νόμου, απόφαση, εγκύκλιοι, κ.λπ.) για τα ηλεκτρονικά βιβλία, της αποκλειστικής σχέσης και ευθύνης (πέραν της επιχείρησης – οντότητας) του κατά νόμο ασκούντος το επάγγελμα λογιστή – φοροτεχνικού, με την χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

Προσθήκη στο 1ο Ψήφισμα

Παράλληλα στο παραπάνω ψήφισμα να συμπληρωθεί:
• Το μηδενικό όριο υποβολής δηλώσεων από λογιστή
• Η ηλεκτρονική υπογραφή
• Να διεκδικήσουμε ειδική καμπάνια στα ΜΜΕ για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

…………………………

2ο Ψήφισμα – Εγκρίθηκε ομόφωνα

(0 κατά / 3 λευκά)

Σύμφωνα με τη “Γενική γραμματεία οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύλλων” στο 22ο Ενημερωτικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2019, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών είναι 17% έναντι 30% των ανδρών. Με μια πρόχειρη ματιά (από το site της ΠΟΦΕΕ) η εικόνα έχει ως εξής, στο ενδεκαμελές ΔΣ της ΠΟΦΕΕ υπάρχει μία γυναίκα. Σε σύνολο 48 συλλόγων, με 287 μέλη ΔΣ υπάρχουν 71 γυναίκες. Σε σύνολο 325 αντιπροσώπων στην ΓΣ της ΠΟΦΕΕ υπάρχουν 56 γυναίκες.

Οι γυναίκες συνάδελφοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσια θέματα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες είναι η εναρμόνιση οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Πως μπορούμε να τα επιτύχουμε αυτά όταν για μια έγκυος αυτοαπασχολούμενη λογίστρια δεν έχει δικαίωμα σε άδεια τοκετού, όταν γεννήσει δεν έχει δικαίωμα σε άδεια λοχείας. Το μόνο που εισπράττουμε από τον ασφαλιστικό μας φορέα είναι ένα επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 50 % από το κλάδο σύνταξης για ένα έτος.

Πως μπορούμε να το επιτύχουμε όταν ήμαστε αντιμέτωπες με ασφυκτικές προθεσμίες, με συνεχείς ασφαλιστικές και φορολογικές αλλαγές για τις οποίες η κάθε μια μας πρέπει να φροντίζει για την ενημέρωσή της αντί να είναι η υποχρέωση των φορέων που εισηγούνται τις αλλαγές να ενημερώνουν – εξηγούν – συμβουλεύουν τους επαγγελματίες λογιστές. Παράδειγμα απτό τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις, ομολογουμένως ατέλειωτες, επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, όταν δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, όταν για να πάνε τα παιδιά μας παιδικό μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αίτηση, να λάβουμε voucher και παρόλα αυτά να μην βρίσκουμε θέση σε παιδικό. Όταν είμαστε ασφαλιστικά ενήμερες αλλά μια ατέλειωτη σειρά απαραίτητων εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου δεν καλύπτονται από το ταμείο μας. Αν αναφερθώ στο τι δεν καλύπτει το ταμείο μας για εξετάσεις των παιδιών μας η λίστα είναι ατελείωτη.

Ως μέλος της ΕΛΦΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ καταθέτω στην Γ.Σ. τα εξής αιτήματα τα οποία ομόφωνα ενέκρινε η ΓΣ της ΈΛΦΕΕ Μεσσηνίας στις 20/11/2019, και ζητάω να υιοθετηθούν από τη Γ.Σ. των αντιπροσώπων της ΠΟΦΕΕ ώστε να γίνουν διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού μας φορέα.
1. Άδεια τοκετού και λοχείας για όλες τις αυτοαπασχολούμενες λογίστριες δύο μήνες πριν τον τοκετό και έξι μήνες μετά τον τοκετό. Άδεια η οποία να επιδοτείτε από τον ασφαλιστικό μας φορέα.
2. Στο παραπάνω διάστημα με γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές, ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ κ.τ.λ. για όσα ΑΦΜ έχει εξουσιοδοτηθεί η εν λόγω επαγγελματίας να υπάρχει μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημέρα λήξης τους.
3. Ύπαρξη δομών για την δωρεάν φιλοξενία όλων των βρεφών και νηπίων.
4. Κάλυψη όλων των απαραίτητων εξετάσεων προγεννητικού και μεταγεννητικού ελέγχου από τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Τέλος για το σύνολο των συναδέλφων επαγγελματιών λογιστών θα πρέπει να θεσπιστεί το δικαίωμα ολιγοήμερης αποχής από την εργασία τους – τουλάχιστον 30 ημερών στη διάρκεια του έτους – για λόγους σωματικής και ψυχικής ανάγκης. Να έχει τη δυνατότητα ο επαγγελματίας λογιστής να μεταφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, για τα οποία φέρει την Λογιστική ή/και Φοροτεχνική ευθύνη.

…………………………

3ο Ψήφισμα – Εγκρίθηκε ομόφωνα

(0 κατά / 1 λευκό)

1.Προτάσεις που αφορούν στο άρθρο 1 του Σ/Ν Τροποποίηση άρθρου 4 ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

2.1 Μη αμφισβήτηση της Φορολογικής κατοικίας κατοίκου εξωτερικού επί άσκησης επιχείρησης στην ημεδαπή:

Ιστορικό:

Με μια σειρά αποφάσεων η ΔΕΔ έκρινε (ορθά) ότι κάτοικος εξωτερικού διατηρεί τη φορολογική κατοικία του, ακόμα κι όταν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή, αρκεί να μη θίγονται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ΚΦΕ, περί της πραγματικής κατοικίας στο εξωτερικό.

Ήδη από το έτος 2014 το σύνολο σχεδόν των νησιωτικών συλλόγων ΝΦ της χώρας, αλλά και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με διαβήματα προς την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, την Γ.Γ.Δ.Ε. αλλά και την Α.Α.Δ.Ε, ανέδειξαν το θέμα και ζήτησαν την άμεση αντιμετώπιση του, για να μην δημιουργούνται προστριβές με τις τοπικές Δ.Ο.Υ και να μην αποθαρρύνονται οι επενδύσεις, στη χώρα μας που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, εν έτει 2019, πολλοί κάτοικοι εξωτερικού αλλά και Έλληνες ομογενείς, έχουν προσφύγει στην Δ.Ε.Δ. αλλά και στα Διοικητικά Δικαστήρια και δικαιώθηκαν και πολλές Δ.Ο.Υ αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τους φορολογούμενους αυτούς σε καθεστώς φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, με ταυτόχρονη εξακολούθηση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά και την συμμετοχή τους στην Διοίκηση Νομικών οντοτήτων με έδρα την Ελλάδα. (είδατε αποφάσεις: ΔΕΔ 2792/2017, ΔΕΔ 1170/2017ΔΕΔ 1445/2018, ΔΕΔ 3297 /2018, ΔΕΔ 3285/2018, ΔΕΔ 3257 /2018, ΔΕΔ 1099/2019, ΔΕΔ 1232/2019, ΔΕΔ 1232Α/2019, ΔΕΔ Α 2272/2019).

Ο πρωθυπουργός στην Δ.Ε.Θ δεσμεύτηκε πως, «θα αποσαφηνίσει την έννοια της φορολογικής κατοικίας για την προσέλκυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας και θα δημιουργηθεί ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πλαίσιο φορολογικής κατοικίας».

Και βέβαια στο Ν/Σ περιλαμβάνεται η νέα διάταξη με το άρθρο 5 Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Δεν έγινε όμως αναφορά στους ξένους επενδυτές, αλλά και στους Έλληνες ομογενείς που δραστηριοποιούνται ήδη ή αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα, να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με την φορολογική Διοίκηση, που απαιτεί να δηλώσουν το παγκόσμιο εισόδημα τους, όταν αποδεδειγμένα η φορολογική τους κατοικία, εξακολουθεί να παραμένει στην αλλοδαπή.

Εν όψει του σημαντικού αυτού ζητήματος, προτείνεται η προσθήκη σχετικής διάταξης στο άρθρο 4 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, ή στο νέο άρθρο 5Α

Προς τούτο προδήλως συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι:
•πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον,
•η αποδοχή των αποφάσεων της ΔΕΔ, οι οποίες κινούνται στα πλαίσια των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ (1445/20161215/2017, ΣτΕ 5686/2017, 2105/2018)
•η ομοιόμορφη αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων
•η θεραπεία των όποιων εστιών στρέβλωσης, οι οποίες δεν συνάδουν με την κυβερνητική αντίληψη που θέλει το φορολογικό μας σύστημα αναπτυξιακό και φιλοεπενδυτικό,
•και τέλος η εμπέδωση εμπιστοσύνης ξένων επενδυτών, που προϋποθέτει ξεκάθαρες διαδικασίες και υποχρεώσεις στη χώρα μας, χωρίς να αμφισβητείται η φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό,

Η διάταξη οφείλει να προβλέπει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, στις περιπτώσεις, της άσκησης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ημεδαπή, από αλλοδαπούς ή Έλληνες ομογενείς, η την συμμετοχή τους στην διοίκηση νομικών οντοτήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ, αρκεί να μη θίγονται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ΚΦΕ, περί της πραγματικής κατοικίας στο εξωτερικό.

Προς τούτο προτείνεται, η διάταξη να δίνει εξουσιοδοτική αρμοδιότητα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας τους στην αλλοδαπή (προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας της χώρας που διαμένουν μόνιμα, πιστοποιητικού κοινωνικής ασφάλισης (A1) από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιαδήποτε δικαιολογητικό καθοριστεί, προκειμένου για κατοίκους τρίτων χωρών). Έτσι θα μπορούν να επενδύσουν στην χώρα μας, απρόσκοπτα, χωρίς τα γραφειοκρατικά εμπόδια και την απαίτηση να δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα τους, παραβαίνοντας τις διακρατικές Σ.Α.Δ.Φ που ισχύουν.

…………………………

4ο Ψήφισμα – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

(12 κατά / 4 λευκά)

Απαιτούμε στο πλαίσιο προσαρμογής των λογιστών φοροτεχνικών στην υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω του myData η ΑΑΔΕ να λάβει πρωτοβουλίες και η εκτελεστική εξουσία να νομοθετήσει :
•Διοργάνωση από τις Ενώσεις όσων δωρεάν σεμιναρίων χρειαστούν προς ενημέρωση και εκπαίδευση εμάς και των υπαλλήλων μας με έξοδα της ΑΑΔΕ, σχετικά με το περιβάλλον των ηλεκτρονικών βιβλίων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
•Επάρκεια χρόνου προσαρμογής. Η πιλοτική εφαρμογή του myData να διαρκέσει όσο χρειαστεί προκειμένου να εξοικειωθούν οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοί μας και οι πελάτες μας και να παραμετροποιήσουμε τα λογισμικά μας.
•Επιδότηση ή ακόμη καλύτερα φοροαπαλλαγή ίση με το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής που θα κληθούμε να πληρώσουμε στο πλαίσιο προσαρμογής σε αυτό το εγχείρημα της ΑΑΔΕ. Το συνολικό κόστος να αφαιρείται από τον φόρο που θα κληθούμε να καταβάλλουμε.

…………………………

5ο Ψήφισμα – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

(3 κατά / 10 λευκά)

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων –μελών των Ενώσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε αποφασίζει τα κάτωθι ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων.

1.Διαβίβαση των παραστατικών εσόδων των εντολέων-πελατών μας που εκδίδουν χειρόγραφα παραστατικά αποκλειστικά από αδειούχους Λογιστές-Φοροτεχνικούς με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET.

2.Δυνατότητα επιδότησης του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την προσαρμογή της λειτουργίας των λογιστικών γραφείων στις απαιτήσεις της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων.

3.Μη επιβολή οποιουδήποτε προστίμου κατά την διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής και κατά την έναρξη της λειτουργίας σε κάθε τροποποιητική που ακολουθεί εμπρόθεσμη αρχική δήλωση διαβίβασης.

4.Οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις που επιρρίπτονται στην αξία του τιμολογίου διαβιβάζεται υποχρεωτικά από τον εκδότη του τιμολογίου.

5.Χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης ΦΗΜ με την εφαρμογή Mydata.

6.Κατάργηση οποιουδήποτε προστίμου για τροποποιητική δήλωση που ακολουθεί αρχική εμπρόθεσμη και αφορά Εισόδημα και ΦΠΑ.